Leichhardt Real Estate Snapshot

  • Suburb:Leichhardt
Address Suburb Bed Bath Car Price
27 Wetherill Street LEICHHARDT 3 1 2 $850 pw View Property
7/346 Norton Street LEICHHARDT $350 PW View Property
Address Suburb Sold Date Bed Bath Car Sale Price
87-89 Day Street LEICHHARDT 17-08-2019 4 2 0 $1,920,000 View Property
32 Renwick Street LEICHHARDT 18-09-2018 2 1 0 Undisclosed View Property
2 Davies Street LEICHHARDT 12-11-2016 3 3 2 $1,780,000 View Property
74/25 Norton Street LEICHHARDT 29-10-2016 2 2 1 $680,000 View Property
Address Suburb Leased Date Bed Bath Car Lease Price
31 South Avenue LEICHHARDT 2 1 1 Undisclosed View Property
56 Renwick Street LEICHHARDT 2 1 0 Undisclosed View Property
16 Arthur Street LEICHHARDT 4 2 0 Undisclosed View Property
86A Hay Street LEICHHARDT 2 1 3 Undisclosed View Property
1/4 Excelsior Street LEICHHARDT 2 1 0 Undisclosed View Property
2 Albert Street LEICHHARDT 3 1 3 Undisclosed View Property
9/91b Balmain Road LEICHHARDT 2 1 1 Undisclosed View Property
74/25 Norton Street LEICHHARDT 2 2 1 Undisclosed View Property
B2 605/22 George Street LEICHHARDT 1 1 1 Undisclosed View Property
33 Coleridge Street LEICHHARDT 3 2 2 Undisclosed View Property
2a William Street LEICHHARDT 1 1 0 Undisclosed View Property
217a Marion Street LEICHHARDT 2 1 0 Undisclosed View Property