Leichhardt Real Estate Snapshot

  • Suburb:Leichhardt
Address Suburb Bed Bath Car Price
6 Emily Street LEICHHARDT 2 1 0 $800 pw View Property
27 Marion Street LEICHHARDT $500.00 per week + GST View Property
6/30-34 Derbyshire Road LEICHHARDT 2 1 0 $425 pw View Property
58a Flood Street LEICHHARDT 3 1 1 $850 pw View Property
217a Marion Street LEICHHARDT 2 1 0 $600 pw View Property
58/21-23 Norton Street LEICHHARDT 2 2 1 $500 pw View Property
Address Suburb Sold Date Bed Bath Car Sale Price
18 Tebbutt Street LEICHHARDT 8-08-2020 3 1 0 $1,720,000 View Property
20 Renwick Street LEICHHARDT 8-08-2020 3 1 0 $1,305,000 View Property
3/188 Elswick Street LEICHHARDT 12-05-2020 1 1 1 Undisclosed View Property
3/15 Davies Street LEICHHARDT 26-03-2020 2 1 1 Undisclosed View Property
3/15 Davies Street LEICHHARDT 25-03-2020 2 1 1 Undisclosed View Property
87-89 Day Street LEICHHARDT 17-08-2019 4 2 0 $1,920,000 View Property
32 Renwick Street LEICHHARDT 18-09-2018 2 1 0 Undisclosed View Property
2 Davies Street LEICHHARDT 12-11-2016 3 3 2 $1,780,000 View Property
74/25 Norton Street LEICHHARDT 29-10-2016 2 2 1 $680,000 View Property
Address Suburb Leased Date Bed Bath Car Lease Price
31 South Avenue LEICHHARDT 2 1 1 Undisclosed View Property
56 Renwick Street LEICHHARDT 2 1 0 Undisclosed View Property
3/88 Burfitt Street LEICHHARDT 2 1 1 Undisclosed View Property
16 Arthur Street LEICHHARDT 4 2 0 Undisclosed View Property
86A Hay Street LEICHHARDT 2 1 3 Undisclosed View Property
16/133-139 Marion Street LEICHHARDT 1 1 0 Undisclosed View Property
1/4 Excelsior Street LEICHHARDT 2 1 0 Undisclosed View Property
506/24B George Street LEICHHARDT 2 2 1 Undisclosed View Property
2 Albert Street LEICHHARDT 3 1 3 Undisclosed View Property
18 Rofe Street LEICHHARDT 2 1 0 Undisclosed View Property
27 Wetherill Street LEICHHARDT 3 1 2 Undisclosed View Property
9/91b Balmain Road LEICHHARDT 2 1 1 Undisclosed View Property